Energiezuinig wonen

PEP-huis
PEP staat voor Plus Energie Prestatie. PEP-huizen zijn sociale huurwoningen van Woonveste met een PEP-label die nul-op-de-meter zijn. Slim gebouwde woningen die extreem energiezuinig zijn én zelf energie opwekken.

Besparen op woonlasten
De huren van PEP-huizen blijven gelijk, ondanks de hoge investeringskosten voor energiezuinig bouwen [link toevoegen]. Terwijl de energierekening van de huurder flink omlaag gaat of zelfs uitkomt op nul euro. Wel betaal je als huurder maandelijks een energieprestatievergoeding (EPV); zo verdient de verhuurder op termijn alle investeringen terug. Voor huurders van een PEP-huis levert dit per saldo een besparing van zo’n € 720 euro per jaar op, dit komt neer op circa 7% minder woonlasten.

3 principe van een energiezuinige woning (Trias Energetica)
Energiezuinige woningen zijn vaak gebouwd volgens de methode Trias Energetica.

Gasloos wonen

Klaar voor de toekomst
Fossiele brandstoffen zoals gas zijn schaars. Daardoor zal de prijs in de toekomst alleen maar stijgen. Bovendien zorgt de verbranding van gas voor uitstoot van CO2: dit draagt bij aan de opwarming van de aarde.

100% elektrisch
De woningen in Geerpark zijn daarom volledig elektrisch. Je betaalt dus niet voor een gasaansluiting en de jaarlijkse vaste kosten hiervan. Bovendien is elektrisch koken steeds meer gangbaar en een gelijkwaardig alternatief voor koken op gas. Wonen in Geerpark betekent daarom: klaar zijn voor de toekomst.