Het park - Geerpark
‘Van schets tot bouw: we doen alles in eigen beheer’ 
25 oktober 2016
Het Laarzenpad 
3 november 2016

Het park

Van avontuurlijke leerzones tot een hardloop- en skeelerparcours: ‘Het park wordt een echte plek om te ravotten en ontspannen,’ vertelt Thomas Janssen, landschapsarchitect in Geerpark.

Toekomstige invulling van het park
Het park is circa 415 bij 130 meter groot. Betrokken (toekomstige) bewoners hebben meegedacht over de invulling. Deze ideeën, wensen en behoeften zijn in het plan vertaald.

  • Verschillende soorten paden, een voetgangers-, rolstoel-, skeeler- en blotevoetenpad, doorkruisen het park dat in verschillende ‘compartimenten’ is opgedeeld.
  • De ruimtes worden niet meteen ingericht met allerlei ‘meubilair’. In de loop der jaren zal blijken waar het meeste behoefte aan is.
  • Vanwege de sociale veiligheid komen er geen afscheidingen met heggetjes in het park, maar bomen waar je onderdoor kijkt.
  • De centrale ontmoetingsplek in het park is de Buurtheuvel met uitkijktoren.

Aanpassingen aan de buurtheuvel
Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats aan de heuvel in het park, deze wordt gedeeltelijk afgegraven waardoor er meerdere kleine heuvels ontstaan. De heuvels zijn zo gelegen in het park dat ze een natuurlijk ogende scheiding aangeven tussen het noordelijk deel, de natte natuur, en het zuidelijk deel, de droge natuur. Het park is hierdoor niet in één keer te overzien, maar de hellingen zijn laag genoeg om de ruimte verder te kunnen ontdekken. Na elk heuveltje vind je een nieuwe ontdekking. De ruimte voor educatie blijft behouden en komt aan de rand van de boomgaard. Hierover en over verdere inrichting vertellen we meer tijdens de presentatie voor bewoners op 4 juli.

Uniek watersysteem 
Het watersysteem in het park is een van de meest vooruitstrevende in Nederland. De natuurlijke “machine” houdt regenwater uit heel Vlijmen vast, voert het af of pompt het via de waterslinger rondt.

Per fase ontwikkelen
Het park is eigenlijk nooit af en is letterlijk proeftuin waar je fruit kunt plukken en waar ruimte is voor steeds nieuwe elementen. De aanplanting van het park start op 14 maart (helaas kon de start op 7 maart niet doorgaan). Voor de aanplanting is een beplantingsplan opgesteld waarin je direct kan zien hoe de bomen eruitzien. Het park wordt in fases gerealiseerd en ook bij de verdere invulling van het park blijven we de bewoners betrekken.