Maaibeleid en groenonderhoud in Geerpark - Geerpark
Uitnodiging: wandel 13 juli mee met Thomas en William
26 juni 2020
Terugblik op een mooie wandeling door Geerpark
17 juli 2020

Maaibeleid en groenonderhoud in Geerpark

????????????????????????????????????

Geerpark heeft een grote diversiteit aan beplanting. Zoals grasstroken, bloemen, hagen, bomen, struiken en bermen. De hagen, bomen en struiken onderhouden we hetzelfde als op andere plekken binnen de bebouwde kom. Dat houdt in:

  • de bomen worden een keer in de 3 tot 6 jaar gesnoeid
  • de fruitbomen worden ieder jaar gesnoeid door de snoei- en plukbrigade van Buurt Bestuurt Geerpark
  • de hagen worden twee keer per jaar geknipt
  • we schoffelen vijf keer per jaar.

Geerpark is een duurzame wijk, dat betekent dat de natuur in Geerpark een kans krijgt. Het beheer en onderhoud is gericht op twee doelstellingen: wonen in de natuur en het realiseren van natuurwaarden, daarom is het onderhoud op veel plekken minder intensief en hanteren we het onderstaand maaibeleid.

Waar het kan laten we bloemrijke bermen of gazons ontstaan. Dit kan alleen door veel minder te maaien; hoe minder we maaien, hoe meer bloemen er komen. De (plas)bermen naast de waterslinger worden daarom maar 2 keer per jaar gemaaid. Als de grond wat tot rust is gekomen en ongewenste plantensoorten (zoals de distel) zijn verdwenen, kunnen we de frequentie misschien aanpassen naar één keer per jaar.

80% van de oevers van de waterslinger wordt één keer per jaar (in het najaar) gemaaid. De overige 20% laten we staan voor de flora en fauna (vluchtgelegenheid). Het jaar daarop laten we dan weer ergens anders 20% staan.

Waar het gebruik om meer onderhoud vraagt, maaien we vaker. Dit betekent dat we in het park rondom de speeltoestellen en in de boomgaard 4x per jaar maaien. Bekijk hier de kaart met het maaibeleid van het park. Ook de wadi in Goede Morgen fase 1C wordt 4x per jaar gemaaid. We hebben hier voor een langzaam groeiend bloemenmengsel gekozen, zodat het niet te hoog wordt. Omdat we de bodem goed moeten kunnen draineren, kunnen we niet veelvuldig met machines maaien.

De grasstroken in de woonwijken maaien we intensief, we doen dit één keer in de 2 weken. Daarnaast houden we alles goed in de gaten en zullen we jullie opmerkingen ook meenemen daar waar het kan, maar ons uitgangspunt blijft de natuur. De natuur kan soms ook de reden zijn dat gras door droogte niet opkomt na het inzaaien of ineens veel harder groeit dan verwacht na een fikse regenbui. Dat hebben we niet altijd in de hand.