5 tips voor een biodiverse tuin - Geerpark
Video: duurzaam Geerpark
9 oktober 2018
Het Laarzenpad 
3 juli 2019

5 tips voor een biodiverse tuin

  1. Een humusrijke en luchtige bodem vormt de basis voor een gezonde en aangename tuin. Humus houdt water vast en verbetert de structuur van de grond. Bodemverbeterende producten waar bijvoorbeeld kalk, organische materiaal of organische meststoffen in zitten kunnen hierbij helpen.
  2. Trek bijen aan met bloemen. Bijen zijn erg belangrijk voor onze voedselvoorziening en het behoud van de natuur. Bloemen die veel nectar bevatten zijn onder andere het bijenkorfje (Prunella grandiflora), tijm (Thymus serpyllum), guldenroede (Solidago), salie (Salvia officinalis) en ereprijs (Veronica longifolia).
  3. Maak een stapel van oud tuinafval om biodiversiteit te stimuleren. Dit kun je makkelijk doen van oude takken, bladeren, tuinafval en oude stukken hout bijvoorbeeld. Voor je het weet leven er allerlei nieuwe planten, insecten en paddestoelen in deze hoop.
  4. Variatie in seizoens-, oogstbaar- en biodivers groen draagt bij aan een aantrekkelijke tuin en een vruchtbare bodem.
  5. Creëer vogelvoederplekken en huisjes om vogels aan te trekken. Zie hier wat tips en inspiratie.