Buurt Bestuurt Geerpark, KvK nr 76646459

Bij Buurt Bestuurt Geerpark werken bewoners, gemeente, politie en andere professionals samen aan een veilige, schone en leefbare wijk.
Doelstelling is: streven naar een vitale en sociale wijk, waar de voorzieningen van een goed niveau en voldoende aanwezig zijn en blijven. Een wijk waar mensen zich verbonden voelen met elkaar en met hun woonomgeving.

Visie

We willen bereiken dat de bewoners van Geerpark zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en hun eigen wijk. Zij zijn betrokken bij en hebben invloed op hun eigen buurt.

Wilt u meer informatie over wat BuurtBestuurt is? Klik dan hier. Of kijk eens op de facebookpagina.

Wie zijn Buurt Bestuurt?

Buurt Bestuurt bestaat uit een bestuur van 5 personen. Hier zie je wie dat zijn. Daarnaast zijn er diverse werkgroepen met vrijwilligers uit de wijk. Het bestuur komt elke zes weken bij elkaar om de onderwerpen te bespreken en de acties te volgen.

Vergaderdata bestuursvergaderingen 2024

11 jan; 22 febr; 4 april; 16 mei; 27 mei; 29 aug; 10 okt; 21 nov; 9 jan 2025 steeds van 19.30 tot 21.00.

Meldingen / suggestieformulier / Issues

Het is belangrijk om zaken die van algemene aard zijn of heel Geerpark aan gaan, te melden, zodat Buurt Bestuurt er actie op kan nemen. Om die meldingen te stroomlijnen kunt u bijgaand formulier gebruiken. Hier een overzicht van diverse issues waar Buurt Bestuurt de vinger aan de pols houdt.

Kidsclub Morgenland

Sinds 1 dec 2023 is er ook een Kidsclub in Morgenland.

Info voor nieuwkomers

Op deze pagina staan een aantal zaken verzameld die voor nieuwkomers van belang zijn. Ook op de site www.heusden.nl staat veel informatie voor nieuwkomers. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de gemeente. Ook de gemeentegids is digitaal beschikbaar.

Onze agenda is beschikbaar. De agenda van Heusden is hier beschikbaar.