Aan de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website, die voor het project beschikbaar is gesteld, kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud kan fouten of onvolkomenheden bevatten. De website en eventuele andere informatie, zoals (maar niet beperkt tot) de perspectieftekeningen, computerbeelden of animaties, artist’s impressions, indelingsschetsen, maatvoeringen, achtergronden zijn bedoeld om geïnteresseerden en (toekomstige) bewoners een globaal inzicht en een voorlopige indruk te geven van hoe het project en de omgeving er uit zal kunnen zien. Een en ander zonder dat dit verbindend is of tot verbindende verwachtingen kan leiden en zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de materialen, kleurstellingen en voorzieningen die blijken uit presentaties of maquettes. De website is geen contractstuk en daarmee niet gelijk te stellen.