Aanleg drempels Mortelweg - Geerpark
info@geerpark.nl wordt vervangen door info@heusden.nl
12 april 2021
Woonrijp maken laatste gedeelte Hof van Morgen
12 april 2021

Aanleg drempels Mortelweg

12 april 2021

Eerder informeerden we u via de nieuwsbrief over de aanleg van snelheidsremmende maatregelen in de Mortelweg: ‘Op de Mortelweg komen tijdelijk snelheidremmende maatregelen. Twee locaties worden onderzocht: bij het bord bebouwde kom (van 60 naar 30 km/u) en vlak voor de kruising, de binnenkomst in de wijk.”

De drempel bij het kombord is een definitieve maatregel. De drempel bij de kruising bij binnenkomst van de wijk wordt ter zijner tijd vervangen door een kruispuntplateau op de kruising.

In week 17 worden deze 2 drempels aangelegd. Op dat moment is de Mortelweg afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Tuinbouwweg.