Aansluiting Mortelweg - Abt van Engelenlaan - Geerpark
Winnende straatnamen Nieuwe Morgen
16 juli 2021
Helemaal thuis in Geerpark
30 juli 2021

Aansluiting Mortelweg – Abt van Engelenlaan

30 juli 2021

In april informeerden wij jullie dat in de planvorming van het Geerpark is opgenomen dat er een veilige aansluiting wordt gerealiseerd ter plaatse van de kruising van de Abt van Engelenlaan met de Mortelweg. De verkenning om een haalbare oplossing op dit kruispunt te realiseren is inmiddels uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de aanleg van een rotonde op deze locatie de meest verkeersveilige oplossing is, waarbij rekening is gehouden met de huidige plannen van het GOL. De stuurgroep stemde in juli in. Het college heeft deze week groen licht gegeven voor de verdere planuitwerking voor de aanleg van een rotonde op deze kruising. Goed nieuws voor Geerpark! Met een rotonde wordt het gemakkelijker om vanaf de Mortelweg in te voegen op de Abt van Engelenlaan. Tevens wordt het verkeersveiliger, omdat de rotonde remmend werkt op de snelheid van het verkeer op de Abt van Engelenlaan. De aanleg start naar verwachting in het najaar van 2022.