Buitenlesdagen in Geerpark - Geerpark
Schoonmaakactie door Buurt Bestuurt; help je mee?!
12 april 2018
Grondwerkzaamheden in het park
1 mei 2018

Buitenlesdagen in Geerpark

De kinderen van de Vijfhoeven-school in Vlijmen hadden op 5 april hun tweede buitenlesdag bij de heuvel in het park in Geerpark. Tijdens de les gingen ze op zoek naar antwoorden op hun zelfbedachte onderzoeksvragen over de leefomgeving van Geerpark. De onderzoeksvragen gingen vooral over de diersoorten van de wijk. Maar ook hebben ze een aantal metingen gedaan voor o.a. fijnstof in de lucht en bodemvervuiling. Op 19 april (13.45-14.30) geven de kinderen een presentatie (aan de Priemsteeg, bij de heuvel) over hun bevindingen. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken!

De buitenlesdagen van de Vijfhoeven-school in Geerpark zijn pilotlessen en een initiatief van de stichting Scalascholen (http://www.scalascholen.nl). In deze stichting werken basisscholen samen aan passend onderwijs met de focus op thema’s als duurzaamheid en leefbaarheid.