Geerpark vanaf nu binnen de bebouwde kom - Geerpark
Werkzaamheden park
17 januari 2020
Laatste woningen in Goede Morgen zijn verkocht
10 februari 2020

Geerpark vanaf nu binnen de bebouwde kom

Deze week zijn de borden voor de komgrenzen geplaatst en is het fietspad naar de Priemsteeg ter hoogte van de Hogendorplaan aangepast, en voorzien van bebording. Geerpark ligt nu officieel binnen de bebouwde kom. Dit betekent o.a. dat vanaf nu de verkeersregels die binnen de bebouwde kom gelden moeten worden nageleefd:

  • binnen de wijk geldt een snelheid van 30 km/uur;
  • op de Tuinbouwweg en het weggedeelte tussen het Geerpark en de Abt van Engelenlaan mag je 60 km/uur;
  • honden moeten voortaan worden aangelijnd en hondenpoep opgeruimd;
  • daarnaast mogen grote voertuigen (langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter) niet meer in Geerpark worden geparkeerd;

Het besluit, inclusief het kaartmateriaal met daarop de nieuwe komgrenzen, is hier te vinden.

Aanleg voetpaden

De rijbaan is beschikbaar voor alle verkeersdeelnemers. In de eindsituatie komen er goten die verkeersremmend werken en daar waar de verkeersdrukte hoog is worden voetpaden aangelegd. Omdat er nog volop gebouwd wordt kunnen we deze voetpaden nu nog niet overal aanbrengen. Dit gebeurt op het moment dat de woningen gereed zijn.