Inrichting noordelijke waterslinger Geerpark - Geerpark
Onthulling verkeersborden 30km/uur
23 november 2022
Sleutel voor eerste bewoners Tot Morgen fase 2
14 december 2022

Inrichting noordelijke waterslinger Geerpark

De waterslinger in het Geerpark is al enige tijd aangelegd en ingericht. Na de aanleg vroegen bewoners aan de gemeente of we meer groen in de vorm van bomen kunnen toevoegen aan de waterslinger. Mede naar aanleiding van dit verzoek bekeken we wat de mogelijkheden zijn voor een extra landschappelijke impuls aan de waterslinger.

Als eerste namen we de zuidelijke waterslinger onder de loep en maakten we een plan voor extra bomen en groen in dit deel. Zo ontstaat meer variatie en meer hoogte in het groen buiten alleen de knotwilgjes. Daarnaast is ook rekening gehouden met het voorkomen van overlast voor de bewoners (denk daarbij aan de zonnepanelen) en voor beheerders (denk daarbij aan de bereikbaarheid). Een aantal bomen is zoveel als mogelijk in zichtlijnen gezet op locaties waar ze ook de ruimte hebben. Andere bomen zijn weer op locaties gezet waar een parkeerkoffer of een weg op de waterslinger uitkomt. Er is gekozen voor zoveel mogelijk variatie en bomen die een meerwaarde hebben voor de biodiversiteit.

Begin dit jaar zijn de bomen in de zuidelijke waterslinger aangeplant. Inmiddels is ook het plan voor de noordelijke waterslinger klaar. Het beplantingsplan voor het noordelijk deel van de waterslinger plaatsen we in december op de website. De bomen in de noordelijke waterslinger worden komend plantseizoen, tot ongeveer 1 april 2023, aangeplant.