Inrichting openbare ruimte

In een aantal gebieden in Geerpark wordt de openbare ruimte woonrijp gemaakt. Voordat de woningen kunnen worden gebouwd, is riolering, nutsvoorzieningen en een weg aangelegd. Als de woningen (zo goed als) klaar zijn kunnen de definitieve wegen, parkeervakken en verlichting worden aangebracht. Ook wordt het groen aangeplant. Deze definitieve situatie noemen we woonrijp maken. Hieronder kunt u de tekeningen vinden voor de inrichting van de openbare ruimte, maar ook voor de verharding en de groenvoorziening.