Officiële opening rotonde Abt van Engelenlaan - Geerpark
Let op! 3 april zijn er werkzaamheden aan de ‘Hoornbrug’ (kunstbrug)
29 maart 2024
Inloopavond woonrijp maken plandeel Nieuwe Morgen eerste gedeelte
Inloopavond woonrijp maken plandeel Nieuwe Morgen eerste gedeelte
19 april 2024

Officiële opening rotonde Abt van Engelenlaan

Begin april was de ‘opening’ van de rotonde op de Abt van Engelenlaan. ‘Opening’ tussen aanhalingstekens, want het verkeer kan de rotonde al vanaf begin februari gebruiken. Maar, ná februari is er ook nog hard gewerkt aan de rotonde. Zo zijn er een wadi (deze helpt tegen wateroverlast en droogte), groenvoorziening en tijdelijke fietspaden aangelegd. Deze tijdelijke fietspaden gaan weer weg op het moment dat we een vrijliggend fietspad (twee richtingen) aan de oostzijde van de Abt van Engelenlaan aanleggen.

Veiligheid
Met de aanleg van de woonwijk Geerpark kwam er behoefte aan een veilige aansluiting voor het verkeer vanuit de wijk op de Abt van Engelenlaan. Een rotonde bleek hiervoor de oplossing. Deze zorgt ervoor dat het verkeer beter doorstroomt en dat het een stuk veiliger is.

Samenwerking
Aan de realisatie van de rotonde werkten meerdere aannemers, nuts- en databedrijven. Zo is in het voortraject grondwerk uitgevoerd en zijn er tijdelijke duikers aangelegd om kabels en leidingen te kunnen verleggen. Vissers Ploegmakers nam het werk aan om de rotonde aan te leggen. Tijdens de opening bedankte wethouder Johan Meesters de aannemer Vissers Ploegmakers voor het mooie resultaat.

Het gemeentebestuur hoopt met de rotonde een positieve bijdrage te leveren aan de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit belangrijke kruispunt. De eerste vooruitzichten zien er prima uit. Bedankt aan iedereen die eraan heeft bijgedragen!