Parkeeronderzoek Geerpark afgerond - Geerpark
Natuurinclusief (ver)bouwen
20 december 2021
Terugblik 2021
23 december 2021

Parkeeronderzoek Geerpark afgerond

In de nieuwsbrief van september is aangekondigd dat er een parkeeronderzoek gaat plaatsvinden in het Geerpark. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en is afgerond. Hieruit blijkt dat het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de parkeernormen die voor deze wijk zijn gesteld. Daarnaast is op verschillende tijden onderzocht hoe de parkeerkoffers in de wijk worden gebruikt: welke parkeerkoffers zitten vol? In welke parkeerkoffers zijn nog vrije parkeerplaatsen? En hoeveel wordt er buiten de vakken geparkeerd? Hierboven vind je een overzicht van de parkeerkoffers die zijn onderzocht.

Niet alle parkeerkoffers worden efficiënt gebruikt; de ene parkeerkoffer is voller dan de andere. Door een enkeling wordt buiten de vakken geparkeerd terwijl er voldoende parkeerplaats in de nabijheid is. Voor de afzonderlijke deelgebieden vallen de volgende dingen op:

  • Hof van Morgen: uit het onderzoek blijkt dat parkeerkoffer 2 en 4 in het Hof van Morgen vol zitten. In het hof van Morgen is gebleken dat er door een enkeling buiten de vakken wordt geparkeerd. In het Hof van Morgen is daarnaast nog voldoende parkeergelegenheid in de naastgelegen koffers 1 en 3 op acceptabele loopafstand. Gemiddeld genomen is de helft van deze vakken nog beschikbaar.
  • Morgenrood: uit het onderzoek blijkt dat parkeerkoffer 11 en 12 in Morgenrood vol zitten. In dit deel zijn nagenoeg geen foutparkeerders aangetroffen. In Morgenrood is daarnaast nog voldoende parkeergelegenheid in de naastgelegen koffers 10 en 13 op acceptabele loopafstand. Gemiddeld genomen is de helft van deze vakken nog beschikbaar.
  • In dit plandeel is het wenselijk dat bewoners die dichterbij de grote parkeerkoffer nabij de Priemsteeg wonen (koffer 10) ook gebruik maken van deze parkeerkoffer zodat er een betere verdeling ontstaat. Binnenkort ontvangen de omwonenden een brief om ze hierop te attenderen.
  • Goedemorgen: Uit het onderzoek blijkt dat parkeerkoffer 22 in Goedemorgen vol zit. Er zijn tevens meerdere foutparkeerders aangetroffen. In de nabijheid van de locaties van foutparkeerders en nabij koffer 22 is echter voldoende ruimte in de parkeerkoffers op acceptabele loopafstand.

Uit het parkeeronderzoek blijkt dus dat er voldoende parkeergelegenheid in de wijk is en dat foutparkeren niet nodig is. De komende periode gaan we samen met Buurt Bestuurt het parkeren in de parkeerkoffers opnieuw onder de aandacht brengen.

Parkeren op straat is hinderlijk voor onder andere de bereikbaarheid van ambulance en brandweer. Daarnaast willen we het straatbeeld vrij van parkeren houden. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan is er nog een mogelijkheid om een parkeerverbodzone in te stellen.