Resultaten bewonersonderzoek 2017 - Geerpark

Resultaten bewonersonderzoek 2017

In de afgelopen weken zijn we aan de slag gegaan met het verwerken van de resultaten van het bewonersonderzoek. Nogmaals bedankt dat jullie meededen! Het heeft ons weer veel inzichten gegeven. Er waren positieve punten, maar ook een aantal aandachtspunten. Deze lees je hieronder. Tijdens de inloopbijeenkomst gaan we met jullie graag nog verder in op een aantal thema’s.

 • Gemiddeld geven bewoners het wonen in Geerpark een 7,0. Bij 56% van de bewoners voldoet Geerpark aan de verwachtingen.
 • Een grote meerderheid van de bewoners hecht belang aan energiezuinig wonen (93%), wonen in een wijk met een groen karakter (83%), wonen in een duurzame wijk (80%) en het wonen midden in de natuur (69%).
 • Sterke punten van Geerpark die genoemd worden zijn: een nieuwbouw/jonge wijk, in het groen en de natuur, duurzaamheid/energiezuinig, toekomstgericht en de locatie.

Als verbeterpunten worden genoemd: aanpakken overlast van hondenpoep, zwerfafval, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, parkeergelegenheid, natuur, ruimere opzet, geluidsoverlast en wooncomfort. Daarbij wordt opgemerkt:

 • Ga aan de slag met het hondenpoepprobleem. Het is zonde van de mooie wijk en het park. Er is al veel over gezegd. Nu is het zaak iets te doen.
 • Er blijft veel afval van de ontwikkelaar/gemeente liggen. Dit nodigt uit om hier vuil bij te leggen. Dit moet direct opgeruimd worden.
 • Kijk naar de verkeersveiligheid op een aantal punten in de wijk.
 • Het parkeren is een probleem. De auto is te gast. Maar hier lijkt niet iedereen zich aan te houden. Graag ook aandacht voor de parkeergelegenheid.
 • Bewoners blijven graag nog beter op de hoogte van de ontwikkelingen in de wijk. Soms zien bewoners dingen gebeuren waar ze geen weet van hebben.

Ook gaan we aan de slag met een aantal algemene waardevolle opmerkingen en tips over de communicatie en het contact. Hieronder een aantal belangrijke voorbeelden hiervan:

 • De helft van de bewoners voelt zich goed betrokken bij de wijk. De andere helft geeft aan nog meer mee te willen denken.
 • Over het contact dat is opgenomen met gemeente Heusden/de ontwikkelaar en/of team Geerpark is de helft positief.
 • Deel foto’s en tips van zelfbouwers. Zij zijn trots op hun bouw. Benut dat voor de promotie van Geerpark.
 • Schenk in de communicatie ook aandacht aan concrete subsidiemogelijkheden; dit stimuleert potentiele kopers.
 • Een aantal bewoners wil meer duidelijkheid over het verbruik en het comfort van de woning.
  • Wij hebben de opmerkingen op dit laatste punt doorgegeven aan de ontwikkelaar, waar ze thuishoren. Er kan 12 juli kort aandacht aan worden besteed, maar dit punt komt niet expliciet aan de orde. Graag geven wij een korte toelichting:

Geerpark is een wijk waar het wonen van de toekomst nu al standaard is. Dit betekent dat de woningen heel duurzaam gebouwd worden met de nieuwste technieken. Als toekomstig koper is het belangrijk te weten hoe deze technieken werken en wat ervan mag worden verwacht. Bij een gedeelte van de woningen in deelgebied Hof van Morgen heeft dit helaas geleid tot klachten over de installatie voor warmte en warm tapwater. Het geleverde product voldoet bij een aantal bewoners niet aan de verwachting. Dat vinden wij vervelend. Wij hebben hier als team Geerpark intensief contact over met de ontwikkelaar en bouwer Janssen de Jong. Omdat de verantwoordelijkheid voor het geleverde product bij hen ligt, is  de afhandeling van deze klachten ook aan hen. Uiteraard houden wij nadrukkelijk een vinger aan de pols en hebben nog steeds de hoop dat beide partijen dit samen op korte termijn goed kunnen afronden. Dan kan ook deze groep bewoners net zo tevreden in Geerpark wonen als de overige bewoners. Uit de opgedane ervaring is ook lering getrokken. Voor toekomstige kopers hebben ontwikkelaars en makelaars de verkoopinformatie van nieuwe woningen aangevuld met meer uitleg over de werking van de systemen en het te verwachten resultaat. De nieuwe woningen gaan nog een stap verder op het gebied van duurzaamheid: deze worden als nul-op-de-meter uitgevoerd en maken daarbij gebruik van andere technieken.