Rotonde Abt van Engelenlaan - Geerpark
Uitkijktoren weer open
23 juni 2022
Waterslinger: geen zwemwater
12 juli 2022

Rotonde Abt van Engelenlaan

Het college heeft op 27 juni 2022 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Rotonde Abt van Engelenlaan, Nieuwkuijk’. Het doel van het bestemmingsplan is om een rotonde te realiseren op de kruising van de doorgaande weg Abt van Engelenlaan, Hoogpoort en de Mortelweg. Met een rotonde wordt het gemakkelijker om vanaf de Mortelweg in te voegen op de Abt van Engelenlaan. Tevens wordt het verkeersveiliger, omdat de rotonde remmend werkt op de snelheid van het verkeer. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 30 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Op https://www.heusden.nl/inwoners/bouwen-wonen/bestemmingsplannen/rotonde-abt-van-engelenlaan-nieuwkuijk/   kunt u meer informatie vinden over het ontwerpbestemmingsplan. De voorbereidende werkzaamheden voor de rotonde worden naar verwachting in het voorjaar gestart. De aanleg van de rotonde vindt dan in het najaar van 2023  plaats.