Samen bouwen in Tot Morgen - Geerpark
Plaatsen multifunctioneel informatiecentrum in het park
30 oktober 2018
Verslag meedenkavond Mortelweg 11 december
13 december 2018

Samen bouwen in Tot Morgen

In het nieuwe deelgebied Tot Morgen, ten noorden van het centrale park, wordt ruimte geboden aan zestien woningen. Uniek aan de woningen is dat de toekomstige bewoners zelf de regie in handen hebben; zij kunnen gezamenlijk hun woningen ontwikkelen en (laten) bouwen.

Het initiatief voor dit project is genomen door Betaalbaar Wonen Heusden (BWH). Zij hebben voor dit project de vereniging ‘SAMENBOUWEN.IN.GEERPARK.’ opgericht. Al sinds 2016 zijn Woonveste en de gemeente in gesprek met beide partijen over een project in Geerpark. Het laatste jaar hebben de gesprekken zich toegespitst op zestien kavels in Tot Morgen. Het college van Heusden heeft op dinsdag 20 november ingestemd met de grondverkoop. Wethouder Mart van der Poel licht toe: “Belangrijk voor Woonveste en ons is dat we hiermee betaalbare woningen voor starters én senioren realiseren; twee belangrijke doelgroepen die ook in de woonvisie en het coalitieakkoord benoemd zijn.

Bijzonder wonen
Het is de bedoeling om in totaal zestien woningen te realiseren: acht rijwoningen en acht patiobungalows. Het bijzondere aan dit project is dat toekomstige bewoners (binnen een aantal kaders) zelf hun woning kunnen samenstellen; een vorm van co-creatie. Ook worden de woningen ‘nul-op-de-meter’. Dit betekent dat de woningen evenveel energie opwekken als de bewoners verbruiken. Dit sluit perfect aan op de ambitie van deze duurzame woonwijk.

Interesse?
De komende periode gaat de vereniging ‘SAMENBOUWEN.IN.GEERPARK.’ op zoek naar geïnteresseerden. Zij zijn van harte welkom op 13 december 2018 tijdens een informatiebijeenkomst. Daar worden referentieprojecten getoond en wordt een toelichting gegeven op het proces, de planning en de mogelijkheden in Geerpark. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: info@samenbouwen.in of telefonisch contact opnemen met 040 242 32 23.

Een sneak preview van de woningen