Uden op bezoek in Geerpark - Geerpark
Oplevering woningen Hof van Morgen fase 2
15 juni 2017
Denk mee over de straatnamen in Morgenzon!
19 juni 2017

Uden op bezoek in Geerpark

Woensdag trok team Geerpark met de gasten van gemeente Uden en Area Wonen door Geerpark. Ze vertelden de groep over de inrichting van de wijk. Ze vertelden over de duurzame woningen maar vooral over de bijzondere inrichting van de openbare ruimte. Zoals het park en de zelfregulerende waterslinger. Met het mooie weer was het onvermijdelijk dat de groep bij de waterslinger even pootje ging baden. Geen verkeerde dag voor een uitstapje naar Vlijmen dus.

Na een korte kennismakingsronde was de aftrap van de excursie en ontstond er een levendig vraaggesprek over integrale gebiedsontwikkeling (het samen ontwikkelen van de wijk: met partners EN bewoners).

Meerdere keren in het gesprek kwam het zelfregulerende vermogen van de wijk bovendrijven. Bas Janssen en Daniël Duivesteijn lichtte toe: “We hebben met zijn allen een ambitie voor ogen. Door deze met elkaar te delen en te communiceren ontstaat een breed gedragen mindset.” De wijk groeit vanuit en aan de waterslinger. Er is geen vooropgezet beplantingsplan. Een relatief strak aangelegde waterslinger wordt overgelaten aan de krachten van de natuur. Hierdoor krijgt de waterslinger al snel een slingerend karakter.

De groep trok richting de buurtheuvel en het strandje. Daar gingen de schoenen als snel uit en werd het verkoelende water opgezocht.

Na de excursie door Geerpark werd er een boeiende presentatie gegeven door oud wethouder Adriaan van Mierlo, door velen “mister integraal” genoemd. Hij vertelde gedetaileerd over integreale gebiedsontwikkeling, welke organisatorische keuzes en stappen je daarvoor moet maken. Hij hield een betoog over hoe de ruimtelijke kwaliteit voorop in het proces te plaatsen en pas zodra gedeelde ambities zijn geformuleerd de financiële en juridische aspecten te onderzoeken. Van Mierlo gaf aan dat de gedeelde ambitie leidt tot waardevolle kennisdeling en een snel proces.

Kortom een rijke middag boordevol kennis deling en zomerse zon aan verkoelende wateren van het Geerpark.