Uitleg waterkwaliteit waterslinger - Geerpark

De waterkwaliteit van de waterslinger in Geerpark is onlangs verslechterd. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat het oppervlaktewater van onze gemeente op peil wordt gehouden met water uit het Drongelens kanaal. De riooloverstoren van gemeenten in het stroomgebied van De Dommel en De Zandleij komen daarop uit. Wij laten in Geerpark oppervlaktewater in om voldoende water in de waterslinger en de kern van Vlijmen te houden. Daarmee komt er dus ook verontreinigd water van die riooloverstorten in het systeem. Dat doen we niet graag, maar te weinig water in het systeem leidt weer tot andere (kwaliteits)problemen. Wij hebben dus geen riooloverstort in de Waterslinger. Onze riooloverstorten lozen op een apart watersysteem dat helemaal los staat van de waterslinger.