Update Hoornbrug - Geerpark
37 huurwoningen Nieuwe Morgen fase 1 opgeleverd
22 februari 2024
Afsluiten kruising Tuinbouwweg / Geerpark
7 maart 2024

Update Hoornbrug

Kunstbrug Geerpark

Eind 2023 kondigen wij aan dat de werkzaamheden aan de kunstbrug – de meest bijzondere brug van alle bruggen in Geerpark – gingen starten. Omdat het leuk is om de productie ervan te kunnen volgen, hebben wij de kunstenaar Jeroen Doorenweerd gevraagd filmpjes te maken. In december attendeerden wij je op deze update. Nu heeft Jeroen een nieuw filmpje met foto’s geplaatst. Ook die willen wij jullie niet onthouden! De werknaam die Jeroen voor de brug koos, is ‘Hoornbrug’. Dit wordt ook de officiële naam en zullen wij vanaf nu gebruiken in plaats van ‘kunstbrug’.

Inmiddels zijn de landhoofden gestort. Dit is de fundering waar straks de Hoornbrug op wordt gelegd. Momenteel zijn we bezig met werkzaamheden rondom de landhoofden. Een groot gedeelte van de watergang wordt vrij gegraven en er wordt oeverbescherming aangebracht bij de landhoofden. We verwachten dat deze werkzaamheden volgende week worden afgerond. Dan is e.e.a. weer bereikbaar via een tijdelijk pad aan de oostzijde van de toekomstige Hoornbrug.

Ondertussen zijn we samen met de kunstenaar en Buurt Bestuurt Geerpark al bezig met de voorbereiding van de officiële, feestelijke, opening. Zodra we zicht hebben op een concretere datum, delen wij die met jullie.