Update werkzaamheden toekomstige rotonde Abt van Engelenlaan in Vlijmen - Geerpark
Nieuw ‘inclusief speeltoestel’ in Geerpark
10 januari 2024
Morgenland kan weer jaren vooruit
2 februari 2024

Update werkzaamheden toekomstige rotonde Abt van Engelenlaan in Vlijmen

Eerder heeft Vissers Ploegmakers vanwege het weer de week- en weekendafsluiting af moeten blazen. Deze werkzaamheden zijn nu weer opnieuw ingepland.

Maandag 29 januari 2024 start aannemer Vissers Ploegmakers B.V. met de ombouw van de aansluiting van de Mortelweg op de rotonde. In het aansluitende weekend worden de overige aansluitingen op de rotonde gerealiseerd. Vanaf 5 februari zijn alle wegen weer open en kan het gemotoriseerd verkeer gebruikmaken van de nieuwe rotonde.

 Bereikbaarheid
Tot 28 januari 2024 verandert de huidige verkeerssituatie niet. Op 29 januari verandert dit en is de Mortelweg voor één week afgesloten. Het verkeer wordt vanuit het Geerpark via de Tuinbouwweg omgeleid. Door de beperkte ruimte en in verband met de veiligheid is het niet mogelijk om de tijdelijke verkeerssituatie anders te realiseren. Dit duurt tot en met zondag 4 februari. In deze periode wordt de aansluiting van de bestaande Mortelweg op de nieuwe Mortelweg (de nieuwe rotonde) gemaakt. In het weekend van 2, 3 en 4 februari verandert de verkeerssituatie opnieuw. Tijdens dit weekend is de Abt van Engelenlaan, ter hoogte van de Mortelweg en Hoogpoort, afgesloten voor doorgaand verkeer. In dit weekend worden de overige aansluitingen op de rotonde gerealiseerd. Vanaf 5 februari zijn alle wegen weer open en kan het gemotoriseerd verkeer gebruik maken van de nieuwe rotonde. De fietsers en bromfietsers maken dan nog geen gebruik van de nieuwe fietspaden. Die worden gefaseerd aangelegd na deze weekendafsluiting. Er wordt een omleiding ingesteld om het verkeer van A naar B te brengen.

Oplevering
De weersomstandigheden hebben veel effect op de planning en de bijbehorende opleverdatum van 29 februari 2024. Met het vooruitzicht op de aankomende weken wordt het een enorme uitdaging om de opleverdatum te halen. Wij houden jullie op de hoogte over de voortgang.

Contact
Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast met zich meebrengen en proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met Vincent van Kooi, omgevingsmanager bij Vissers Ploegmakers B.V., via 06 – 11 05 23 74 of via mail naar vvankooi@vissersploegmakers.nl. Tijdens de werkzaamheden is Vincent van Kooi contactpersoon voor alle vragen over het werk.