Vaststelling uitwerkingsplannen fase 2B-1 - Geerpark
Inrichting park: kom langs op 4 juli!
13 juni 2018
Toekomstige bewoners Geerpark onder elkaar
26 juni 2018

Vaststelling uitwerkingsplannen fase 2B-1

Sinds 14 juni ligt het uitwerkingsplan voor een nieuw deel Geerpark (fase 2b-1) zes weken ter inzage. Het gaat om een plan voor de realisatie van 54 eengezinswoningen (het blauw gearceerde gebied).

Klik hier voor meer (achtergrond)informatie.