Veiligheidsmaatregelen 'uitgangen' Geerpark - Geerpark
Hoog bezoek in Geerpark: de Commissaris van de Koning kwam langs
20 november 2019
Onderhoud houtwal nabij Geerpark
25 november 2019

Veiligheidsmaatregelen ‘uitgangen’ Geerpark

Op dinsdag 29 november is in de gemeenteraad gesproken over de verkeersveiligheid van de ‘uitgangen’ van Geerpark op de Tuinbouwweg en de Abt van Engelenlaan. DMP Heusden vroeg hier aandacht voor. Niet alleen voor het fietsverkeer, maar vooral voor de auto’s. Ook binnen de projectgroep stond het al op de agenda. Er is een motie aangenomen om de veiligheid op de kruisingen, inclusief de veiligheid op de Tuinbouwweg en Abt van Engelenlaan zelf, te onderzoeken en te kijken naar mogelijke, tijdelijke, maatregelen.