Verbetering verkeersveiligheid oostelijk deel Tuinbouwweg - Geerpark
We gaan weer maaien en snoeien
16 mei 2024
Start aanleggen duikers
13 juni 2024

Verbetering verkeersveiligheid oostelijk deel Tuinbouwweg

Tuinbouwweg

Op het stuk D’Oultremontweg-Tuinbouwweg is een vrijliggend fietspad aangelegd. Om ook de verkeersveiligheid voor het oostelijk deel (vanaf Abt van Engelenlaan tot de Voordijk) te verbeteren, zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Daarbij hebben we gekeken naar onder andere het beste ontwerp qua verkeersveiligheid, oplossing voor de waterafvoer en wateropslag en behoud van zoveel mogelijk bomen. Hieruit is een voorkeursvariant naar voren gekomen.

Voorkeursvariant
In deze voorkeursvariant is opgenomen:

  • Een vrijliggend, in twee richtingen te berijden, fietspad aan de zuidzijde van de Tuinbouwweg, tussen de Abt van Engelenlaan en de Mommersteeg;
  • Verbreding van de Tuinbouwweg tussen de Abt van Engelenlaan en de Voordijk;
  • Een rotonde op de kruising Mommersteeg – Tuinbouwweg;
  • Behoud van zoveel mogelijk bomen.

Collegebesluit
Op 14 mei is de voorkeursvariant aan het college voorgelegd. Het college heeft hiermee ingestemd. Pas na akkoord van de gemeenteraad kan de voorkeursvariant verder worden uitgewerkt. De raad neemt hierover op 18 juni 2024 een beslissing.