Verkeersveiligheid - Geerpark
Bereikbaarheid calamiteiten
16 november 2020
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en groen 2021!
21 december 2020

Verkeersveiligheid

Binnen Geerpark voelt een aantal bewoners zich onveilig door problemen die te maken hebben met verkeer. Denk aan te hard rijden, onduidelijke verkeerssituaties, parkeren voor de deur, een onveilig gevoel voor fietsers et cetera. Deze signalen zijn al langer onderwerp van gesprek tussen medewerkers van de gemeente en Buurt Bestuurt Geerpark. Onlangs vond hier opnieuw constructief overleg over plaats. Daarbij is gesproken over tijdelijke maatregelen die we treffen, of al hebben getroffen, zolang we in de fase zitten dat er in Geerpark wordt gebouwd en hoe Buurt Bestuurt jullie als bewoners bij dit onderwerp wil (blijven) betrekken. Hieronder staan de afspraken die zijn gemaakt.

Te hard rijden op de langere wegen
Het betreft hier onder andere de hoofdontsluiting Mortelweg vanuit Abt van Engelenlaan en de Lisdodde. Op de Mortelweg komen tijdelijk snelheidremmende maatregelen. Twee locaties worden onderzocht: bij het bord bebouwde kom (van 60 naar 30 km/u) en vlak voor de kruising, de binnenkomst in de wijk. Inmiddels hangt op die kruising al een smiley, en is er een bloembak geplaatst. Ook komen er fietssuggestiestroken aan beide zijden van de weg. Deze zullen worden meegenomen wanneer er ook elders in de gemeente weer belijningen op het wegdek worden aangebracht. Verlichting op deze hoofdroute is nog wat ver weg: indicatie eind 2021. Dit heeft te maken met de samenhang met andere projecten enerzijds en technische mogelijkheden bij Enexis anderzijds.
Op de Lisdodde komt een proef met bloembakken. Hiervoor zal overleg met de bewoners plaatsvinden.

Onduidelijkheid verkeer van rechts
Verkeer rijdend op Geerpark moet voorrang verlenen aan verkeer vanuit Koolwitje. Dit is een gelijkwaardige kruising. Met het woonrijp maken zal dit duidelijker worden. Maar dat duurt nog even, dus hier komt tijdelijk een waarschuwingsbord “Let op, verkeer van rechts heeft voorrang”.

Voor de deur parkeren in plaats van in de parkeerkoffers
We zien half lege parkeerkoffers en auto’s voor de deur, waar dat niet de bedoeling is. Op dit moment is dat vooral een gedragsaspect. Hoewel we graag willen dat bewoners in de koffers parkeren, is dit niet af te dwingen anders dan door een parkeerverbod met uitzondering voor de parkeervakken in te stellen. De vraag is of we dat willen? In dat geval loop je theoretisch ook tijdens een feestje met veel bezoekers kans op een bekeuring. Hierover willen we graag jullie mening peilen. Hier komt Buurt Bestuurt op terug. Wordt vervolgd.

Calamiteiten doorgang vanuit Priemsteeg ter hoogte Van Hoogendorplaan.
Deze locatie is in goed overleg met de hulpdiensten gekozen. Buurt Bestuurt heeft de zorgen van bewoners op tafel gelegd en bij de uitvoering van deze doorgang zal die zodanig worden dat het voor fietsers onaantrekkelijk wordt deze te gebruiken en voor personenauto’s is het zelfs onmogelijk. Wordt hier toch op één of ander manier misbruik van gemaakt dan gaat de gemeente samen met de hulpdiensten opnieuw in overleg. Buurt Bestuurt volgt de ontwikkelingen m.b.t. deze doorgang.

Meer informatie
Meer weten? Of zelfs bijdragen? Neem contact op met Buurt Bestuurt: mail aan BuurtBestuurt@geerpark.nl. Wij gaan graag met je in gesprek.