Bouwrijp maken Morgenrood - Geerpark
Vissterfte in Geerpark
29 juli 2019
Geslaagde kennismakingsbijeenkomst bewoners Goede Morgen l
26 augustus 2019

Bouwrijp maken Morgenrood

Binnenkort starten de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van Morgenrood. Eerst wordt er een extra waterberging aan de waterslinger gemaakt aan zijde van de Priemsteeg. Vervolgens komt het vuilwaterriool en daarna krijgen de nutsbedrijven de tijd om het gebied te voorzien van de nodige kabels en leidingen. Als laatste worden de bouwwegen aangelegd en de tijdelijke parkeerplaatsen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot het voorjaar van 2020.