CaDo - Geerpark
Parkeren in Geerpark
20 september 2021
Natuurinclusief (ver)bouwen
20 december 2021

CaDo

Eerder informeerden we jullie over de calamiteitenontsluiting (CaDo) bij de Priemsteeg. Team Geerpark heeft samen met de hulpdiensten de mogelijkheid onderzocht of we de aanrijtijden kunnen verkorten. Er is toen geconcludeerd dat dit kan door een CaDo te maken waarvoor gekeken werd naar de plek waar het fiets/voetpad vanuit het Geerpark op de Priemsteeg uitkomt (nabij de Van Hogendorplaan). Naar aanleiding van vragen van bewoners hebben we deze locatie wat aangepast. De aanrijroute wordt nu meer in de berm van de Priemsteeg gelegd, waarna het aansluit op het fietspad. We verwachten de CaDo eind van het jaar aan te kunnen leggen.