15 juni 2018

Vaststelling uitwerkingsplannen fase 2B-1

Sinds 14 juni ligt het uitwerkingsplan voor een nieuw deel Geerpark (fase 2b-1) zes weken ter inzage. Het gaat om een plan voor de realisatie van 54 eengezinswoningen (het blauw gearceerde gebied). Klik hier voor […]
13 juni 2018

Inrichting park: kom langs op 4 juli!

In de komende maanden groeit het park steeds verder. Op dit moment vinden er grondwerkzaamheden plaats en daarna starten we met de inrichting. Deze inrichting delen […]
8 juni 2018

Uitbreiding waterslinger

De waterslinger in Geerpark ‘groeit’ verder richting het noordelijke deel van Geerpark. Voordat we de noordelijke waterslinger verder uitgraven, leggen we eerst de huidige watergang om […]
1 juni 2018

30 juni sneak preview nieuwe woningen Goede Morgen

Ontwikkelaars Hendriks Coppelmans en Janssen de Jong Projectontwikkeling zijn vergevorderd met de voorbereidingen voor de tweede fase van Goede Morgen. Dit  deel bestaat uit 53 koopwoningen en […]