Enquête ondergrondse containers voor omgekeerd inzamelen - Geerpark
Denk mee over de straatnamen in Morgenzon!
19 juni 2017
Enquete ondergronds inzamelen gesloten
10 juli 2017

Enquête ondergrondse containers voor omgekeerd inzamelen

Bewoners uit Vlijmen ten noorden van de A59 en Elshout ontvingen begin dit jaar een brief waarin vermeld werd dat je je stem kunt laten horen over het omgekeerd inzamelen van afval in de gemeente. Geerpark behoort ook tot dit gebied, maar jullie ontvingen die brief helaas te laat. In de nieuwsbrief van Geerpark lieten wij eind maart weten dat jullie uiteraard ook de kans krijgen om je stem te laten horen!

Omgekeerd inzamelen
Omgekeerd inzamelen betekent dat u het restafval zelf naar een ondergrondse afvalcontainer in de wijk brengt. GFT-afval, oud papier en PMD-afval (plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons) halen we thuis bij u op. We voeren het omgekeerd inzamelen in om de hoeveelheid restafval te verminderen.

In Geerpark bevindt zich momenteel één ondergrondse container, bij de Duizendpoot. Deze is ook beschikbaar voor de mensen die in Geerpark wonen. Dit geldt overigens ook voor alle andere ondergrondse containers die nu al in de gemeente geplaatst zijn.

Stemmen kan tot en met 10 juli!
Omdat Geerpark steeds verder wordt uitgebreid worden er, gefaseerd, nog drie containers geplaatst. Voor de precieze locaties van deze nog te plaatsen containers vragen wij uw mening. Klik op deze link: https://maptionnaire.com/nl/2872/ en geef aan welke locatie uw voorkeur heeft. Gebruik de handleiding voor het invullen van de enquete.

Alle informatie vind je ook terug in de uitnodiging aan bewoners van Geerpark.