Enquete ondergronds inzamelen gesloten - Geerpark
Enquête ondergrondse containers voor omgekeerd inzamelen
20 juni 2017
Bouw fase 1 Goede Morgen dit najaar van start
17 juli 2017

Enquete ondergronds inzamelen gesloten

In Geerpark worden (gefaseerd) drie ondergrondse containers geplaatst. Bewoners konden tot vandaag de online enquete invullen en daarin hun voorkeur voor de locaties aangeven. Nu volgt de analyse. De definitieve locaties laten we jullie zo snel mogelijk weten.

Omgekeerd inzamelen
Omgekeerd inzamelen betekent dat u het restafval zelf naar een ondergrondse afvalcontainer in de wijk brengt. GFT-afval, oud papier en PMD-afval (plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons) halen we thuis bij u op. We voeren het omgekeerd inzamelen in om de hoeveelheid restafval te verminderen.

In Geerpark bevindt zich momenteel één ondergrondse container, bij de Duizendpoot. Deze is ook beschikbaar voor de mensen die in Geerpark wonen. Dit geldt overigens ook voor alle andere ondergrondse containers die nu al in de gemeente geplaatst zijn.