Geerpark begin 2020 binnen de bebouwde kom - Geerpark
Deelnemers ‘SAMENBOUWEN.IN Geerpark’ tekenden koop- en aannemingsovereenkomsten
31 oktober 2019
Wie doet wat in Geerpark? 
12 november 2019

Geerpark begin 2020 binnen de bebouwde kom

Begin dit jaar stemde het college van Heusden in met het voornemen om nieuwe komgrenzen vast te stellen. De beroepstermijn is verstreken en er zijn geen beroepschriften ontvangen. Daarmee is het besluit definitief geworden. De borden van de komgrenzen zijn besteld en worden begin 2020 geplaatst. Vanaf dat moment bekent dit onder andere dat de verkeersregels die binnen de bebouwde kom gelden moeten worden nageleefd; binnen de wijk geldt een snelheid van 30 km/uur. Op de Tuinbouwweg en het weggedeelte tussen het Geerpark en de Abt van Engelenlaan mag je 60 km/uur. Honden moeten voortaan worden aangelijnd en hondenpoep opgeruimd. Daarnaast mogen grote voertuigen (langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter) niet meer in Geerpark worden geparkeerd. Het besluit, inclusief het kaartmateriaal met daarop de nieuwe komgrenzen, is hier te vinden.