Geerpark binnen de bebouwde kom - Geerpark
Werkzaamheden Tot Morgen
20 februari 2019
Even voorstellen: projectleider Celine op de Laak
28 februari 2019

Geerpark binnen de bebouwde kom

Het college van de Gemeente Heusden heeft afgelopen dinsdag ingestemd met het voornemen om nieuwe komgrenzen vast te stellen. Door de aanpassing van de komgrens valt Geerpark straks ook binnen de bebouwde kom. Iets wat voor een grote woonwijk als Geerpark passender is. Voor de bewoners van Geerpark betekent dit onder andere dat de verkeersregels die binnen de bebouwde kom gelden moeten worden nageleefd, zoals het aanlijnen van honden, het opruimen van hondenpoep en grote voertuigen (langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter) mogen niet meer parkeren. Het besluit, inclusief het kaartmateriaal met daarop de nieuwe komgrenzen, is hier te vinden en ligt vanaf 28 februari zes weken ter inzage. Meer informatie volgt zodra het college een definitief besluit heeft genomen.