Hondenuitrenveld in Geerpark stap dichterbij - Geerpark
3D weergave van de toekomstige rotonde
Rotonde Abt van Engelenlaan, Nieuwkuijk
25 januari 2023
Bouw gestart in Nieuwe Morgen Geerpark
2 februari 2023

Hondenuitrenveld in Geerpark stap dichterbij

Het college heeft afgelopen dinsdag, 24 januari, akkoord gegeven op het voornemen om een hondenuitrenveld aan te leggen in Geerpark. In de overleggen met Buurt Bestuurt Geerpark ligt al langere tijd vanuit de inwoners de wens op tafel voor een hondenuitrenveld. Een plek waar de honden los mogen lopen, maar waar de baasjes wel de poep moeten opruimen. Als gemeente staan wij positief tegenover deze wens. Als belangrijke voorwaarde gaven wij mee dat moet worden aangetoond dat er voldoende draagvlak voor is. Buurt Bestuurt heeft met een enquête de behoefte gepeild; 90 mensen vulden deze in. Daarvan hebben 52 een hond en 38 niet. Uit de enquête blijkt dat zo’n 64 procent het belangrijk vindt dat er een hondenuitrenveld komt in Geerpark. Daarop heeft Buurt Bestuurt een verzoek ingediend bij de gemeente, waarbij drie locaties zijn voorgesteld.

Als gemeente zagen we ook een mogelijk geschikte vierde locatie. Deze locaties zijn getoetst op bijvoorbeeld afstand tot de woningen, aanwezige speeltoestellen, groen, water en de (toekomstige) bestemming van de locatie. Daarbij is gekeken naar punten als gevreesde geluidoverlast door blaffende honden, parkeerdruk, waardevermindering van de woning, verstoord aanzicht. Hieruit is één geschikte locatie naar voren gekomen, aan de Mortelweg. Het idee is om te kiezen voor een hekwerk met een natuurlijke uitstraling, wat past bij het karakter van de wijk. Tevens wordt het veld zo min mogelijk zichtbaar vanuit omliggende woningen, door er een haagje omheen te zetten. Sowieso ligt het veld ruim 40 meter van de meest nabijgelegen woning. Ook komt er uiteraard een hondenpoepcontainer bij te staan.

In dit collegevoorstel lees je meer over het besluit en de vier locaties die zijn onderzocht. Buurt Bestuurt heeft ingestemd met het voorstel om het besluitvormingstraject op te starten voor de aanleg van een hondenuitrenveld. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 27 januari zes weken ter inzage. Als je belanghebbende bent, kun je in deze periode een zienswijze indienen.