Inloopavond woonrijp maken plandeel Tor Morgen eerste gedeelte - Geerpark
Nieuws over deelgebied 3b in Geerpark
13 april 2022
Doorsteek van Hof van Morgen richting Priemsteeg
29 april 2022

Inloopavond woonrijp maken plandeel Tor Morgen eerste gedeelte

Momenteel levert Hendriks Coppelmans het eerste gedeelte van Tot Morgen in het Geerpark in Vlijmen op. Daarmee kunnen we starten met het woonrijp maken van dit plangebied.

Op 4 april was hiervoor een inloopavond voor bewoners die in dit gedeelte wonen. Tijdens deze avond konden bewoners vragen stellen over de inrichting van de openbare ruimte. Ook lichtten we de start en de fasering van de werkzaamheden toe. Inmiddels is de aannemer gestart met de werkzaamheden.

Tijdens de inloopavond konden bewoners ook aangeven of ze mee willen denken over de uitwerking van de inrichting van het hofje aan de Sterappel. Voor dit hofje werkten we drie basisideeën uit. De aanleg van het hofje, met vooral groenvoorziening, realiseren we in het plantseizoen, in het voorjaar van 2023. Binnenkort is een eerste overleg met bewoners ingepland over de uitwerking van de inrichting van het hofje aan de Sterappel.