Nieuws over deelgebied 3b in Geerpark - Geerpark
Overweldigende belangstelling voor 17 vrije kavels Geerpark
8 april 2022
Inloopavond woonrijp maken plandeel Tor Morgen eerste gedeelte
26 april 2022

Nieuws over deelgebied 3b in Geerpark

Het college van Heusden heeft dinsdag ingestemd met het ontwerp van het uitwerkingsplan van deelgebied 3b in Geerpark. Dit uitwerkingsplan maakt de bouw van maximaal 25 woningen mogelijk. Het plan ligt vanaf 21 april zes weken ter inzage. Je kan het plan via deze link digitaal inzien. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Momenteel werkt de ontwikkelaar in overleg met omwonenden, Buurt Bestuurt en de gemeente het stedenbouwkundig plan uit in een definitief ontwerp, met daarin onder meer aandacht voor de invulling van het groen.