Inrichting noordelijke waterslinger Geerpark - Geerpark
Verkeersmaatregelen wijkontsluitingsweg en Lisdodde in Geerpark
23 december 2021
"Het bosje"
Werkzaamheden woensdag 9 februari bij “Het bosje”
8 februari 2022

Inrichting noordelijke waterslinger Geerpark

De waterslinger in het Geerpark is al enige tijd aangelegd en ingericht. Na de aanleg hebben bewoners aan de gemeente gevraagd of het mogelijk is meer groen in de vorm van bomen toe te voegen aan de waterslinger. Mede naar aanleiding van dit verzoek hebben we bekeken wat de mogelijkheden zijn.

Aanvullend groen en extra hoogte geven inderdaad een extra landschappelijke impuls aan de waterslinger. Als eerste hebben we de zuidelijke waterslinger onder de loep genomen en een plan voor extra bomen en groen in dit deel gemaakt. Met dit plan ontstaat meer variatie en meer hoogte in het groen buiten alleen de knotwilgjes. Daarnaast is ook rekening gehouden met het voorkomen van overlast voor de bewoners (denk daarbij aan de zonnepanelen) en voor beheerders (denk daarbij aan de bereikbaarheid). Een aantal bomen is zoveel als mogelijk in zichtlijnen gezet op locaties waar ze ook de ruimte hebben. Andere bomen zijn weer op locaties gezet waar een parkeerkoffer of een weg op de waterslinger uit komt. Er is gekozen voor zoveel mogelijk variatie en bomen die een meerwaarde hebben voor de biodiversiteit. De bomen zijn begin dit jaar in de zuidelijke waterslinger aangeplant.

Het beplantingsplan voor het noordelijk deel van de waterslinger wordt in november op de website geplaatst. De bomen in de noordelijke waterslinger worden komend plantseizoen, tot ongeveer 1 april 2023, aangeplant.