Verkeersmaatregelen wijkontsluitingsweg en Lisdodde in Geerpark - Geerpark
Terugblik 2021
23 december 2021
Inrichting noordelijke waterslinger Geerpark
23 december 2021

Verkeersmaatregelen wijkontsluitingsweg en Lisdodde in Geerpark

Bewoners hebben hun zorg geuit dat er op een aantal plaatsen op de wijkontsluitings(bouw)weg van het Geerpark en de Lisdodde te hard wordt gereden.

Daarom hebben we een aantal snelheidsdisplays (smiley’s) geplaats om de weggebruiker te wijzen op de snelheid. Uit globale metingen met name rondom het park en de Lisdodde blijkt dat het grootste gedeelte, circa 85% van de weggebruiker, zich aan de snelheid houdt.

Om zoveel mogelijk weggebruikers de gewenste snelheid te laten rijden heeft de gemeente samen met Buurt Bestuurt Geerpark de gehele wijkontsluitingsweg en de Lisdodde onder de loep genomen. Er is gekeken welke maatregelen we kunnen nemen in de tijdelijke situatie (de huidige bouwweg) en welke maatregelen er kunnen worden getroffen als de definitieve inrichting is aangelegd. Deze maatregelen zijn schetsmatig uitgewerkt op twee tekeningen:

De weg Geerpark is nu nog een bouwweg. In het voorjaar van 2022 worden op deze bouwweg tijdelijk meerdere bloembakken geplaatst om de snelheid van autoverkeer te verminderen. Bij de definitieve inrichting van de weg Geerpark, over enkele jaren, worden definitieve maatregelen, zoals kruispunt plateau’s, visuele plateau’s en rijbaanversmallingen, aangebracht om de snelheid te verlagen. Het hemelwater wordt afgevoerd middels goten over de weg. Een aantal van deze goten kruist de wijkontsluitingsweg waardoor tevens een verkeersremmend effect optreedt.

Op de Lisdodde gaan we tijdelijk een aantal bloembakken plaatsen. Later gaan we op die locaties een drempel aanbrengen om de snelheid er uit te halen. Deze drempels worden sinusvorming, zoals de drempels die nu bij de entree van het Geerpark liggen. Met deze maatregelen wordt te hard rijden door de wijk nu en in de toekomst zo veel mogelijk ontmoedigd.