Maaibeleid en groenonderhoud in Geerpark - Geerpark
Geerpark breidt uit met 36 duurzame koopwoningen in Tot Morgen fase 2
30 april 2021
Start woonrijp maken Morgenrood
21 mei 2021

Maaibeleid en groenonderhoud in Geerpark

18 mei 2021

Geerpark heeft een grote diversiteit aan beplanting. Zoals grasstroken, bloemen, hagen, bomen, struiken en bermen. De hagen, bomen en struiken onderhouden we hetzelfde als op andere plekken binnen de bebouwde kom. Dat houdt in:

  • de bomen worden een keer in de 3 tot 6 jaar gesnoeid
  • de fruitbomen worden ieder jaar gesnoeid door de snoei- en plukbrigade van Buurt Bestuurt Geerpark
  • de hagen worden twee keer per jaar geknipt
  • we schoffelen vijf keer per jaar.

Geerpark is een duurzame wijk, dat betekent dat de natuur in Geerpark een kans krijgt. Het beheer en onderhoud is gericht op twee doelstellingen: wonen in de natuur en het realiseren van natuurwaarden, daarom is het onderhoud op veel plekken minder intensief en hanteren we het onderstaand maaibeleid.

Maaien

Waar het kan laten we bloemrijke bermen of gazons ontstaan. Dit kan alleen door veel minder te maaien. Als we maaien en het gras opruimen verschralen we de bodem. Hoe minder we maaien, hoe schraler de bodem hoe meer bloemen er komen. De (plas)bermen naast de waterslinger worden daarom maar 2 keer per jaar gemaaid. Als de grond wat tot rust is gekomen en ongewenste plantensoorten (zoals de distel) zijn verdwenen, kunnen we de frequentie aanpassen naar één keer per jaar. Dit jaar zullen we al een begin maken om delen maar 1x te maaien. ( oa thv de brede vakken van de waterspin en tussen Rozemarijn en de Priemsteeg.

80% van de oevers van de waterslinger wordt één keer per jaar (in het najaar) gemaaid. De overige 20% laten we staan voor de flora en fauna (vluchtgelegenheid). Het jaar daarop laten we dan weer ergens anders 20% staan.

Waar het gebruik om meer onderhoud vraagt, maaien we vaker. Dit betekent dat we in het park rondom de speeltoestellen en in de boomgaard 4x per jaar maaien. Bekijk hier de kaart met het maaibeleid van het park. Ook de wadi in Goede Morgen fase 1C wordt 4x per jaar gemaaid. We hebben hier voor een langzaam groeiend bloemenmengsel gekozen, zodat het niet te hoog wordt. Omdat we de bodem goed moeten kunnen draineren, kunnen we niet veelvuldig met machines maaien.

De grasstroken in de woonwijken maaien we intensief, we doen dit één keer in de 2 weken. Daarnaast houden we alles goed in de gaten en zullen we jullie opmerkingen ook meenemen daar waar het kan, maar ons uitgangspunt blijft de natuur.