Nieuwe stukken Geerpark in de maak - Geerpark
14 maart: 62e editie Boomfeestdag
8 maart 2018
Start bouw 56 huurwoningen Goede Morgen (Woonveste)
4 april 2018

Nieuwe stukken Geerpark in de maak

Vanaf 22 maart liggen de uitwerkingsplannen voor nieuwe stukken Geerpark (fase 2b1 en 3a), 6 weken ter inzage. Meer informatie via: https://www.heusden.nl/Overig/Ruimtelijke_plannen

Ontwerp uitwerkingsplan Geerpark fase 2B-1 in Vlijmen
In deze fasen worden circa 54 grondgebonden woningen gerealiseerd. Zoals te zien op de tekening is fase 2B groter. Daarom spreken we hier van fase 2B-1 (het blauw gearceerde gebied). Voor het noordelijk deel is nog geen stedenbouwkundig plan opgesteld.

Vaststelling uitwerkingsplan Geerpark fase 3A
Volgens de planning zou ontwikkelaar Van de Ven in principe vanaf het begin 2e kwartaal volgend jaar hier kunnen bouwen. Start verkoop is naar verwachting na de zomer 2018.

We spreken van fase 3A omdat dit gedeelte ook nog een fase 3B kent. In fase 3 als geheel kunnen maximaal 75 woningen worden gebouwd. Van de Ven heeft alleen de grond van fase 3A verworven. Het gaat om beleggers huurwoningen (ca. 24) en koopwoningen. De koopwoningen zijn rijwoningen en tweekappers. De exacte verdeling ligt nog niet vast.

Van de Ven heeft een zekere vrijheid – binnen de marges van het uitwerkingsplan – om nader te bepalen wat beleggers huur en wat koop wordt. De tweekappers zijn allen koopwoningen.