Ondergrondse en tijdelijke afvalcontainers - Geerpark
Winnaressen straatnamenwedstrijd Tot Morgen: Esther en Andrea
3 mei 2019
Update Geerpark binnen de bebouwde kom
27 mei 2019

Ondergrondse en tijdelijke afvalcontainers

Naar aanleiding van een vraag van een bewoner hebben we de toekomstige en huidige ondergrondse restafvalcontainers in beeld gebracht. Op 2 plekken in Geerpark kan je je afval nu al in de containers doen, in de toekomst komen er nog 2 bij. Natuurlijk kunnen je ook je restafval kwijt bij alle andere containers in de gemeente. De kliko’s of minicontainers voor PMD- en GFT-afval, oud papier en karton bied je aan zoals altijd. Maar voor een aantal straten in Goede Morgen hebben we tijdelijke aanbiedplaatsen geselecteerd, omdat de wagens heel lastig in de hofjes kunnen komen. We willen de bewoners van die straten vragen om daar het afval aan te bieden. Alvast bedankt, ook namens de gemeente! Zie ook de kaartjes: