Update Geerpark binnen de bebouwde kom - Geerpark
Ondergrondse en tijdelijke afvalcontainers
7 mei 2019
Bouwweg naar Tuinbouwweg gereed
27 mei 2019

Update Geerpark binnen de bebouwde kom

Het college heeft in februari voorgenomen om nieuwe komgrenzen vast te stellen. Door deze aanpassing valt Geerpark straks ook binnen de bebouwde kom. Wat voor een grote woonwijk als Geerpark passend is. Dit betekent onder andere dat de verkeersregels die binnen de bebouwde kom gelden moeten worden nageleefd. Zoals het aanlijnen van honden, het opruimen van hondenpoep en grote voertuigen (langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter) mogen niet meer parkeren. Op dit besluit zijn zienswijzen binnen gekomen, maar deze zijn niet gericht op Geerpark. De zienswijzen worden nu verwerkt. Daarna gaat het terug naar het college en wordt het besluit opnieuw ter inzage gelegd en wordt het, als er geen beroep wordt ingesteld, definitief vastgesteld.  Naar verwachting is dit in juni. We houden jullie op de hoogte! Het besluit, inclusief het kaartmateriaal met daarop de nieuwe komgrenzen, is hier te vinden