Overbruggen en uitkijken in het park in Geerpark - Geerpark
Aansluiting Geerpark op Tuinbouwweg
20 september 2019
Een feestje op de bouwplaats van Goede Morgen
14 oktober 2019

Overbruggen en uitkijken in het park in Geerpark

Dit voorjaar hebben we met elkaar gevierd dat het park in Geerpark zo goed als gereed is. Wat alleen nog ontbreekt zijn de hangbrug, wandelbrug en uitkijktoren. Zoals het er nu naar uit ziet start de aannemer 1 oktober met de aanleg hiervan. We hopen de werkzaamheden voor het eind van dit jaar af te ronden. Om lekker in het park te kunnen spelen is het ook belangrijk om de plekken aan te pakken waar langdurig water blijft staan. De oorzaak hiervan is een aantal ondoordringbare grondlagen. Op die manier kan het hemelwater zijn weg beter vinden. Na de aanleg van de bruggen starten we met deze werkzaamheden. 
(De afbeelding is een indicatie van hoe de uitkijktoren eruit komt te zien.)