Het park krijg steeds meer vorm! - Geerpark
Ontmoeten, ontdekken en proeven
30 mei 2017
Oplevering woningen Hof van Morgen fase 2
15 juni 2017

Het park krijg steeds meer vorm!

Aanstaande woensdag start de aannemer met de aanleg van het voetpad rond de boomgaard. De grond wordt ontgraven, daarna wordt zand en puin aangebracht. Tot slot wordt de bovenlaag van het voetpad met een halfverharding van een licht granulaat afgewerkt. Zo behouden we de natuurlijke uitstraling en past het binnen het plan, dat eerder in samenwerking met bewoners en omwonenden is ontwikkeld. De werkzaamheden duren enkele dagen.