Reacties parkeerverbodszone - Geerpark
Wel of geen parkeerverbodszone in Geerpark?
11 juni 2021
Fietssuggestiestroken
2 juli 2021

Reacties parkeerverbodszone

1 juli 2021

Hartelijk dank voor jullie reacties op de enquête over wel of geen parkeerverbodszone in Geerpark. We hielden de enquête omdat parkeren een onderwerp is dat vaak als aandachtspunt vanuit de wijk naar voren komt. Dat dit onderwerp leeft wordt nogmaals bevestigd door de vele reacties op de enquête. Hier gaan wij inhoudelijk goed naar kijken en we bespreken deze ook met Buurt Bestuurt en Woonveste. Na de zomer komen we met het vervolg hierop.