Wel of geen parkeerverbodszone in Geerpark? - Geerpark
Welkom Carlijn!
11 juni 2021
Reacties parkeerverbodszone
1 juli 2021

Wel of geen parkeerverbodszone in Geerpark?

11 juni 2021

Een van de meest genoemde ergernissen in Geerpark is, naast hondenpoep en te hard rijden, het fout parkeren. Regelmatig komen hierover bij Buurt Bestuurt en bij de gemeente vragen en klachten binnen. Ook in het onderzoek door de studenten van de HAS in de eerste helft van vorig jaar komt het als aandachtspunt naar voren. In Morgen 1 geldt al een parkeerverbodszone. Gezamenlijk (Buurt Bestuurt en gemeente) hebben wij gesproken over de mogelijkheid om dit voor heel Geerpark in te stellen. Dat heeft wel consequenties. Daarom geven we graag een toelichting en vragen we vooraf om jullie mening: wel of geen parkeerverbodszone in heel Geerpark?

De opzet van Geerpark is altijd geweest dat auto’s in parkeerkoffers of op het eigenterrein geparkeerd moeten worden. Zo is het ook vanaf het begin gecommuniceerd over het wonen in Geerpark.

Een parkeerverbodszone zorgt voor:

  • Een veel rustiger beeld in de straten en de hofjes
  • Een veiligere wijk, omdat het straatbeeld overzichtelijker is en kinderen niet ineens van achter een geparkeerde auto vandaan kunnen komen; ze worden immers eerder gezien
  • Bovendien blijft de hele wijk zo goed toegankelijk voor hulpdiensten in geval van nood
  • De wijk blijft netter, omdat er minder kans is dat bermen kapot worden gereden

Invoering van een parkeerverbodszone kan tot minder foutparkeerders leiden. Maar dit kan ook nadelen hebben:

  • Langdurig langs de weg parkeren mag niet meer (voor de deur parkeren om je boodschappen uit te laden of om iets af te geven mag uiteraard nog wel).
  • Met een parkeerverbodszone wordt het mogelijk te handhaven op het juist parkeren. Natuurlijk gaan de BOA’s niet meteen jagen op “foutparkeerders”, maar degenen die hardnekkig buiten de parkeervakken blijven parkeren kunnen uiteindelijk wel een prent van € 95 verwachten.

Klik hier om naar de enquête te gaan of scan de QR-code.

 

Je kunt t/m 25 juni reageren. Laat ook jouw stem horen! Op die manier krijgen wij een zo compleet mogelijk beeld van jullie standpunt rondom dit onderwerp.

Vervolg
Stemt de meerderheid voor een parkeerverbodszone, dan is voor het instellen daarvan een verkeersbesluit nodig. Deze procedure neemt enige tijd in beslag. We houden je daarvan dan op de hoogte. De parkeerverbodszone geldt uiteraard alleen voor de gebieden die al woonrijp zijn en waar de parkeervakken duidelijk zijn aangelegd. Dat betekent dat op plekken waar nog gebouwd wordt het niet mogelijk is om te gaan handhaven op fout parkeren.