Ruim en groen wonen scoren hoog in Geerpark - Geerpark
Bouwweg naar Tuinbouwweg gereed
27 mei 2019
Start verkoop laatste fase Goede Morgen
5 juni 2019

Ruim en groen wonen scoren hoog in Geerpark

‘Energiezuinig en duurzaam wonen, op een goede, ruim opgezette locatie in een groene, kindvriendelijke omgeving, toch dicht bij de stad’. Dit zijn de voornaamste redenen om voor Geerpark te kiezen. Geerpark voldoet ruimschoots aan de verwachtingen vindt 86% van de bewoners. Het rapportcijfer is gestegen van een 7 in 2017 naar een 8 in 2019. Blijkt uit het bewonerstevredenheidsonderzoek.

Wonen in de natuur
‘Geerpark is een frisse nieuwe wijk met veel nieuwe mensen uit zowel Vlijmen als daarbuiten, met een geweldig park.’ Aldus de respondenten. Ook energiezuinig wonen scoort hoog, net als wonen in en nabij de natuur. ‘Mooi ruim en duurzaam opgezet qua wonen en recreëren.’ Gemeente Heusden en wooncorporatie Woonveste onderzoeken regelmatig hoe tevreden bewoners zijn en werken samen aan de verbeterpunten. Zoals overlast door zwerfafval, hondenpoep, verkeer en parkeren.

Grote betrokkenheid bewoners
Opvallend is de sterke betrokkenheid bij de woonomgeving: deze is gestegen van 47% naar 76% in twee jaar tijd. Een ontwikkeling die aansluit bij één van de speerpunten van Geerpark: een wijk opbouwen samen met bewoners. Daar is o.a. Buurt Bestuurt Geerpark uit ontstaan. Een bewonersgroep die opkomt voor de belangen van bewoners, en activiteiten organiseert zoals een actie om het zwerfafval op de ruimen of om hondenoverlast aan te pakken. Ook in samenwerking met Team Geerpark.

Sociale duurzaamheid
Afgelopen jaren is goed geluisterd naar de wensen en behoeften die er leefden in Geerpark. En in april is het informatiecentrum Morgenland geopend. Regelmatig worden daar informatiebijeenkomsten georganiseerd, maar ook activiteiten met als doel: elkaar ontmoeten en beter leren kenen. Dit draagt bij aan de hoge sociale duurzaamheid waardoor bewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun wijk.

Vervolg
Gemeente en wooncorporatie pakken de verbeterpunten voor de wijk weer sámen met de bewoners aan. Na de zomer presenteert Team Geerpark de resultaten van het onderzoek aan de wijk. Ook wordt besproken wat met de tips en verbeterpunten wordt gedaan. Alle bewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging.