Bouwweg naar Tuinbouwweg gereed - Geerpark
Update Geerpark binnen de bebouwde kom
27 mei 2019
Ruim en groen wonen scoren hoog in Geerpark
29 mei 2019

Bouwweg naar Tuinbouwweg gereed

Inmiddels is de bouwweg vanaf het park tot aan de Tuinbouwweg grotendeels gereed. Het bouwverkeer kan er overheen. Maar ook bewoners die Geerpark via de Tuinbouwweg willen verlaten. De Kavelwinkel heeft de kavelbouwers van Morgenzon en Morgen II gevraagd om hier ook zoveel mogelijk gebruik van te maken om zo de overlast rondom het park te beperken.