Uitbreiding waterslinger - Geerpark
30 juni sneak preview nieuwe woningen Goede Morgen
1 juni 2018
Inrichting park: kom langs op 4 juli!
13 juni 2018

Uitbreiding waterslinger

De waterslinger in Geerpark ‘groeit’ verder richting het noordelijke deel van Geerpark. Voordat we de noordelijke waterslinger verder uitgraven, leggen we eerst de huidige watergang om richting de Tuinbouwweg. De grond van het uitgraven van de noordelijke waterslinger blijft in Geerpark en komt terug op toekomstige ontwikkelplekken. In de nieuwe noordelijke waterslinger komen een aantal stuwen, een pompgemaal en een verbinding tussen de zuidelijke en noordelijke waterslinger in de vorm van een goot. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het water in de zuidelijke en noordelijke waterslinger in beweging komt. Een waterfilter aan de westzijde van het park helpt bij het zuiveren van het het water onder andere van het moerasplantje ‘de grote waternavel’. Bij de waterberging aan de oostzijde van Mariënkroon komt een pad dat deels over het water slingert.

De werkzaamheden aan de waterslinger zijn naar verwachting begin 2019 klaar.