Uitwerkingsplan fase 2 Tot Morgen vastgesteld - Geerpark
Start bouw ‘SAMENBOUWEN.IN Geerpark’
27 februari 2020
48 nul-op-de-meterwoningen in Morgenrood. Start verkoop: april 2020
25 maart 2020

Uitwerkingsplan fase 2 Tot Morgen vastgesteld

Het uitwerkingsplan van fase 2 van het nieuwe deelgebied Tot Morgen is door het college vastgesteld. Het uitwerkingsplan is gewijzigd vastgesteld en bevat dus een wijziging ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan.

Het vastgestelde uitwerkingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 maart 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Je kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het uitwerkingsplan is te bekijken via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.