Update verkoop Morgenstond - Geerpark
Parkeerverbod(zone) in Geerpark?
21 juni 2023
Update bouw en verkoop Nieuwe Morgen
19 juli 2023

Update verkoop Morgenstond

De verkoop van Morgenstond verloopt voorspoedig en daarom wordt er binnenkort gestart met het bouwrijp maken van de projectlocatie. De gemeente is de voorbereidende werkzaamheden aan het afronden, waarna de aannemer waarschijnlijk nog voor of direct na de bouwvak buiten aan de slag kan. Ook is de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouwwerkzaamheden ingediend. De bouw van de woningen start eind 2023 en de woningen worden dan eind 2024 opgeleverd aan de toekomstige bewoners. Er zijn nog enkele tweekappers en een tijdloze woningen beschikbaar. Meer informatie is te vinden op www.morgenstondgeerpark.nl.